สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากแม่โสม

ที่อยู่

ุ65110 99/2 หมู่ที่ 1 บ้านแม่เทียบ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก

เบอร์โทร

0817404156

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากแม่โสม
จังหวัด : พิษณุโลก

80 บาท / กิโลกรัม