สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนจกสานและทำขนมข้าวแต๋นป่าก๊อ หมู่ที่ 4

ที่อยู่

57000 224 s,^j ภ [hkoxjkdUv ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย

เบอร์โทร

0869161530

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแต๋นป่าก๊อ หมู่ที่ 4

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนจกสานและทำขนมข้าวแต๋นป่าก๊อ หมู่ที่ 4
จังหวัด : เชียงราย

125 บาท / กิโลกรัม