สถานประกอบการ

แม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขา

ที่อยู่

ุ61170 51 หมู่ที่ 5 บ้านหลังเขา ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี

เบอร์โทร

0848168808

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขา

สถานประกอบการ : แม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขา
จังหวัด : อุทัยธานี

140 บาท / กิโลกรัม