สถานประกอบการ

กะปิกุ้งสด สาวแอ๊ดบางทอง หมู่ 1 บ้านนากลาง

ที่อยู่

82128 15 หมู่ 1 บ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา

เบอร์โทร

0872704703

สินค้าทั้งหมด

กะปิกุ้งสด "สาวแอ๊ดบางทอง"

สถานประกอบการ : กะปิกุ้งสด สาวแอ๊ดบางทอง หมู่ 1 บ้านนากลาง
จังหวัด : พังงา

200 บาท / กิโลกรัม