สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยเพื่อสุขภาพตำบลห้วยพลู

ที่อยู่

ึ73120 27/6 หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางปลาดุก ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม

เบอร์โทร

0817773535

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยเพื่อสุขภาพตำบลห้วยพลู
จังหวัด : นครปฐม

100 บาท / กิโลกรัม