สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง

ที่อยู่

86140 256 หมู่ที่ 3 บ้านพ่อตาหินช้าง สลุย ท่าแซะ ชุมพร

เบอร์โทร

0818933704

สินค้าทั้งหมด

กล้วยอบเล็บมือนาง

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง
จังหวัด : ชุมพร

100 บาท / กิโลกรัม