สถานประกอบการ

กะปิผู้ใหญ่ชาตรี

ที่อยู่

24130 16/3 หมู่ 2 บ้านคลองเจริญวัย สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทร

0899387792

สินค้าทั้งหมด

กะปิผู้ใหญ่ชาตรี

สถานประกอบการ : กะปิผู้ใหญ่ชาตรี
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

120 บาท / กิโลกรัม