สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านทำกะปิตำบลแกลง

ที่อยู่

21160 46 หมู่ 6 แกลง เมืองระยอง ระยอง

เบอร์โทร

0899398532

สินค้าทั้งหมด

กะปิรสแกลง

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านทำกะปิตำบลแกลง
จังหวัด : ระยอง

200 บาท / กิโลกรัม