สถานประกอบการ

กลุ่มสตรีหมู่ 12

ที่อยู่

21000 129 หมู่ 12 บ้านหนองคชตารส ตะพง เมืองระยอง ระยอง

เบอร์โทร

0812098037

สินค้าทั้งหมด

กะปิกลุ่มสตรีหมู่ 12

สถานประกอบการ : กลุ่มสตรีหมู่ 12
จังหวัด : ระยอง

200 บาท / กิโลกรัม