สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปข้าวกล้องบ้านไชยสอ

ที่อยู่

40130 246-247 หมู่ 1 บ้านไชยสอ ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น

เบอร์โทร

0910572691

สินค้าทั้งหมด

ข้าวฮางโฮมสุข

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปข้าวกล้องบ้านไชยสอ
จังหวัด : ขอนแก่น

80 บาท / กิโลกรัม