สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกะปิชุมชน

ที่อยู่

10550 12/3 หมู่ 9 บ้านสว่างอารมณ์ คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ

เบอร์โทร

0869869288

สินค้าทั้งหมด

กะปิคลิงด่านชุมชน 3

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกะปิชุมชน
จังหวัด : สมุทรปราการ

140 บาท / กิโลกรัม