สถานประกอบการ

กล้วยเล็บมือนางชุมพร

ที่อยู่

86160 8/3 หมู่ที่ 4 บ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร

เบอร์โทร

0898662682

สินค้าทั้งหมด

กล้วยอบเล็บมือนาง

สถานประกอบการ : กล้วยเล็บมือนางชุมพร
จังหวัด : ชุมพร

100 บาท / กิโลกรัม