สถานประกอบการ

กะปิแม่เกษร

ที่อยู่

84130 38 หมู่ 4 บ้านห้วยทรัพย์ ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี

เบอร์โทร

0623932869

สินค้าทั้งหมด

กะปิแม่เกษรกุ้งเคยแท้ 100%

สถานประกอบการ : กะปิแม่เกษร
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

160 บาท / กิโลกรัม