สถานประกอบการ

กะปิแม่อ้อม

ที่อยู่

84130 42/3 หมู่ 4 บ้านห้วยทรัพย์ ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี

เบอร์โทร

0910865008

สินค้าทั้งหมด

แม่อ้อม น้ำเคยกุ้งแท้ 100%

สถานประกอบการ : กะปิแม่อ้อม
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

180 บาท / กิโลกรัม