สถานประกอบการ

กะปิห้วยทรัพย์

ที่อยู่

84130 42/4 หมู่ 4 บ้านห้วยทรัพย์ ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี

เบอร์โทร

0878855136

สินค้าทั้งหมด

กะปิห้วยทรัพย์

สถานประกอบการ : กะปิห้วยทรัพย์
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

180 บาท / กิโลกรัม