สถานประกอบการ

กะปิพัชรี

ที่อยู่

84150 108/3 หมู่ 9 บ้านบางลู ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี

เบอร์โทร

0656105101

สินค้าทั้งหมด

กะปิพัชรี

สถานประกอบการ : กะปิพัชรี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

150 บาท / กิโลกรัม