สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด และเกษตกรผสมผสาน

ที่อยู่

21210 212/1 หมู่ที่1 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง

เบอร์โทร

0845672298

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและเกษตรผสมผสานบ้านคลองไผ่

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด และเกษตกรผสมผสาน
จังหวัด : ระยอง

175 บาท / กิโลกรัม