สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทร์ศรี

ที่อยู่

56110 210 หมู่ 2 บ้านสบบง สบบง ภูซาง พะเยา

เบอร์โทร

0000000001

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทร์ศรี

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทร์ศรี
จังหวัด : พะเยา

100 บาท / กิโลกรัม