สถานประกอบการ

หจก.ข้าวแต๋นทองอำไพ

ที่อยู่

52100 36/2 หมูที่2 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง

เบอร์โทร

0884339175

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแต๋นทองอำไพ

สถานประกอบการ : หจก.ข้าวแต๋นทองอำไพ
จังหวัด : ลำปาง

150 บาท / กิโลกรัม