สถานประกอบการ

วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนสาวถี

ที่อยู่

40000 109/2 หมู่ที่ 22 บ้านโนนรัง สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

เบอร์โทร

0896773099

สินค้าทั้งหมด

อินทรีย์ภิรักษ์

สถานประกอบการ : วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนสาวถี
จังหวัด : ขอนแก่น

120 บาท / กิโลกรัม