สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบอบเนย บ้านหนองกอง

ที่อยู่

41160 127 หมู่ 2 บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี

เบอร์โทร

0895727397

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบอบเนย บ้านหนองกอง

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบอบเนย บ้านหนองกอง
จังหวัด : อุดรธานี

60 บาท / กิโลกรัม