สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นพันหน้า (นาง สายทิพย์ ลามา)

ที่อยู่

- หมู่ที่ 7 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น

เบอร์โทร

0872317891

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแต๋นพันหน้า

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นพันหน้า (นาง สายทิพย์ ลามา)
จังหวัด : ขอนแก่น

185 บาท / กิโลกรัม