สถานประกอบการ

กำลังรวมกลุ่มเกษตรกร

ที่อยู่

84130 39/1 หมู่4 บ้านห้วยทรัพย์ ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี

เบอร์โทร

0817971502

สินค้าทั้งหมด

กะปิเย็นใจ

สถานประกอบการ : กำลังรวมกลุ่มเกษตรกร
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

190 บาท / กิโลกรัม