สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกหนองไผ่ หมู่ที่ 7

ที่อยู่

47000 41 หมู่ 7 บ้านหนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร

เบอร์โทร

0809977457

สินค้าทั้งหมด

ข้าวกล้องงอกบ้านหนองไผ่

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกหนองไผ่ หมู่ที่ 7
จังหวัด : สกลนคร

70 บาท / กิโลกรัม