สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสนม(ผลิตกะปิ)

ที่อยู่

21000 18/8 หมู่ที่ 3 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง

เบอร์โทร

0831100352

สินค้าทั้งหมด

ชิมเคย เคยแท้ 100%

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสนม(ผลิตกะปิ)
จังหวัด : ระยอง

100 บาท / กิโลกรัม