สถานประกอบการ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพศรีวิสุทธ์

ที่อยู่

34800 245 หมู่ 13 บ้านคำเจริญ แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี

เบอร์โทร

0862480330

สินค้าทั้งหมด

ข้าวหอมฮางงอก ศรีวิสุทธุ์

สถานประกอบการ : กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพศรีวิสุทธ์
จังหวัด : อุบลราชธานี

140 บาท / กิโลกรัม