สถานประกอบการ

วิสาหกิจกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์

ที่อยู่

50290 287หมู่2 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่

เบอร์โทร

0642057708

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากมณีรัตน์

สถานประกอบการ : วิสาหกิจกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัด : เชียงใหม่

100 บาท / กิโลกรัม