สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง

ที่อยู่

33160 155 หมู่ 7 ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ

เบอร์โทร

0831245739

สินค้าทั้งหมด

ข้าวฮงทุ่งกุลาร้องไห้

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง
จังหวัด : ศรีสะเกษ

120 บาท / กิโลกรัม