สถานประกอบการ

กลุ่มกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย

ที่อยู่

50250 70 หมู่ 4 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่

เบอร์โทร

0896329034

สินค้าทั้งหมด

กล้วยอบ

สถานประกอบการ : กลุ่มกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย
จังหวัด : เชียงใหม่

100 บาท / กิโลกรัม