สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาโบสถ์

ที่อยู่

21000 134 หมู่ที่ 7 บ้านเขาโบสถ์ ทับมา เมืองระยอง ระยอง

เบอร์โทร

0871434272

สินค้าทั้งหมด

กะปิเคยแท้ ตรา เขาโบสถ์

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาโบสถ์
จังหวัด : ระยอง

200 บาท / กิโลกรัม