สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนช่อแลแปรรูปพืชผักสมุนไพร

ที่อยู่

50150 288 หมู่ที่ 1 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่

เบอร์โทร

0861791895

สินค้าทั้งหมด

ซี-เฮิร์บ

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนช่อแลแปรรูปพืชผักสมุนไพร
จังหวัด : เชียงใหม่

170 บาท / กิโลกรัม