สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์

ที่อยู่

51180 8/4 หมู่ 7 บ้านช่างเพี้ยน บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน

เบอร์โทร

0815948491

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากบ้านธิ

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัด : ลำพูน

60 บาท / กิโลกรัม