สถานประกอบการ

วิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง

ที่อยู่

51000 214 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมูล ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน

เบอร์โทร

0954457446

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง

สถานประกอบการ : วิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง
จังหวัด : ลำพูน

500 บาท / กิโลกรัม