สถานประกอบการ

ข้าวแตนแม่ศรีนวล

ที่อยู่

56110 88 หมู่ 2 บ้านสบบง สบบง ภูซาง พะเยา

เบอร์โทร

0810201170

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแตนสมบูรณ์

สถานประกอบการ : ข้าวแตนแม่ศรีนวล
จังหวัด : พะเยา

100 บาท / กิโลกรัม