สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางงอกครบวงจร

ที่อยู่

50180 165 หมู่ที่ 5 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่

เบอร์โทร

0958037648

สินค้าทั้งหมด

ข้าวฮาง

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางงอกครบวงจร
จังหวัด : เชียงใหม่

90 บาท / กิโลกรัม