สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นป้าเล็ก

ที่อยู่

50230 176/2 หมู่ 7 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่

เบอร์โทร

0840407474

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแต๋นปเาเล็ก

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นป้าเล็ก
จังหวัด : เชียงใหม่

60 บาท / กิโลกรัม