สถานประกอบการ

กล้วยอบน้ำผึ้งอินทวงค์

ที่อยู่

63140 หมู่ที่ 6 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก

เบอร์โทร

0000000006

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากอบน้ำผึ้ง

สถานประกอบการ : กล้วยอบน้ำผึ้งอินทวงค์
จังหวัด : ตาก

50 บาท / 300 กรัม