สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากตำบลศิลา

ที่อยู่

40000 บ้านศิลา หมู่ 1 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

เบอร์โทร

0832813129

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากตำบลศิลา
จังหวัด : ขอนแก่น

100 บาท / กิโลกรัม