สถานประกอบการ

วิสาหกิจแปรรูปบ้านผาหมู

ที่อยู่

54140 31 หมู่ 8 บ้านผาหมู ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่

เบอร์โทร

0839179885

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจแปรรูปบ้านผาหมู
จังหวัด : แพร่

120 บาท / กิโลกรัม