สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลพืชและแปรรูปการเกษตรตำบลสะเมิงใต้

ที่อยู่

50250 73/1 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่

เบอร์โทร

0987733889

สินค้าทั้งหมด