สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าใหญ่

ที่อยู่

82180 52/6 บ่อแสน ทับปุด พังงา

เบอร์โทร

0936472620

สินค้าทั้งหมด

กะปิแท้ 100%

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าใหญ่
จังหวัด : พังงา

140 บาท / 200 กรัม