สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนอิสระบ่อสวรรค์

ที่อยู่

41000 256 หมู่ 7 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี

เบอร์โทร

0878584553

สินค้าทั้งหมด

จมูกข้าวฮางหอม

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนอิสระบ่อสวรรค์
จังหวัด : อุดรธานี

120 บาท / กิโลกรัม