สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษรกรบ้านบะหว้า

ที่อยู่

47170 222 บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร

เบอร์โทร

0810496989

สินค้าทั้งหมด

ข้าวฮางบ้านบะหว้า

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษรกรบ้านบะหว้า
จังหวัด : สกลนคร

90 บาท / กิโลกรัม