สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรชุมชนห้วยทรายขาว

ที่อยู่

77140 64 หมู่ 1 กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

เบอร์โทร

0811952679

สินค้าทั้งหมด

กล้วยอบ

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรชุมชนห้วยทรายขาว
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

150 บาท / กิโลกรัม