สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำชุมชนท่าหิน กลุ่มกะปิแหลมทอง

ที่อยู่

81170 40/10 หมู่ 4 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่

เบอร์โทร

0872778934

สินค้าทั้งหมด

กลุ่มกะปิแหลมทอง

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำชุมชนท่าหิน กลุ่มกะปิแหลมทอง
จังหวัด : กระบี่

200 บาท / กิโลกรัม