สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปขาวเพื่อสุขภาพ

ที่อยู่

41370 21 หมู่ 2 เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี

เบอร์โทร

0817684616

สินค้าทั้งหมด

ข้าวฮาง SP rice เสอเพลอไรซ์

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปขาวเพื่อสุขภาพ
จังหวัด : อุดรธานี

70 บาท / กิโลกรัม