สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนป้าอร

ที่อยู่

12170 19/2 หมู่ 4 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี

เบอร์โทร

0802601603

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนป้าอร
จังหวัด : ปทุมธานี

120 บาท / กิโลกรัม