สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งหยีเพ็งร่วมใจ

ที่อยู่

81150 125 หมู่ 4 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่

เบอร์โทร

0878373518

สินค้าทั้งหมด

กะปิกุ้งแท้เกาะลันเตา

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งหยีเพ็งร่วมใจ
จังหวัด : กระบี่

100 บาท / กิโลกรัม