สถานประกอบการ

กลุ่มโรงสีข้าวบ้านหันเทา

ที่อยู่

41250 27 หมู่ 4 บ้านหันเทา ปะโค กุดจับ อุดรธานี

เบอร์โทร

0807650810

สินค้าทั้งหมด

ข้าวกล้องงอก

สถานประกอบการ : กลุ่มโรงสีข้าวบ้านหันเทา
จังหวัด : อุดรธานี

50 บาท / กิโลกรัม