สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านโคกสว่าง

ที่อยู่

47000 146 หมู่ 9 บ้านโคกสว่าง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร

เบอร์โทร

0801835300

สินค้าทั้งหมด